BALLTECH นวัตกรรมทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ

ลูกบอลทำจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมสารเพิ่มความต้านทานการสึกหรอ สะดวกต่อการทำความสะอาด ติดตั้งง่าย ไม่กระทบระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น คุ้มค่าแก่การลงทุน

Results/ผลหลังจากการใช้งาน

ลดต้นทุนด้านพลังงาน

ลดต้นทุนด้านการบำรุงรักษา

ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 15-20%

ยืดอายุการใช้งานเครื่องทำความเย็น

How It Works

Application

Customer Reference