DILEKA เครื่องกระตุ้นน้ำ

DILEKA ต่อกับท่อน้ำโดยตรง เมื่อน้ำไหลผ่าน DILEKA กระแสน้ำวนที่ซับซ้อนจำนวนนับไม่ถ้วนจะถูกสร้างขึ้นภายใน DILEKA และได้รับการออกแบบให้ชนกันและเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานที่เกิดจากกระแสน้ำวน เทคโนโลยีคอนเดนเซอร์ถูกนำไปใช้กับ DILEKA และประจุบวกของไฟฟ้าสถิตจะถูกถ่ายโอนจากพื้นดินใน DILEKA ไปยัง ITB (Ion Tuning Box) และปล่อยออกมา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามีเพียงอิเล็กตรอน (ประจุลบ) เท่านั้นที่มีอยู่ในน้ำ ป้องกันกันเกิดสนิมและการเกิดตะกอน ลดการแรงตึงผิว ลดการใช้ครอลีน ลดการเกิดตะกรันในท่อส่งน้ำ ลดการเกิดหินปูน เพิ่มพลังในการทำละลาย และเพิ่มพลังในการดูดซึม

DILEKA

มีลักษณะเป็นท่อที่มีความยาวแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ผ่านเข้าไปบำบัด เมื่อน้ำผ่านเข้าไป จะไหลวนอยู่ภายในท่อหลายรอบ โดยเริ่มไหลแบบราบเรียบสม่ำเสมอจนกระทั่งไหลแบบหมุนวน ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมานี้จะทำให้เกิดการยุบตัวของมวลน้ำ และสร้างฟองอากาศที่มีขนาดเล็กมากขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็จะรับเอาคลื่นอินฟาเรดที่ถูกผลิตโดยวัสดุเซรามิกชนิดพิเศษ ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง คลื่นเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับคลื่นที่ผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ ผลที่ตามมาหลังจากที่น้ำมีการหมุนวน ร่วมกับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือน้ำจะปั่นอย่างุรนแรง และมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายก็คือน้ำที่มีสมบัติทางกายภาพแบบใหม่
 • ดิเลกะ ช่วยลดปริมาณการใช้ผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานบริการต่าง ๆ ได้ถึงครึ่งหนึ่ง
 • ดิเลกะ จะทำงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดชั้นฟิล์มชีวภาพและลดกระบวนการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน (กระบวนการออกซิเดชั่น) ในท่อน้ำ นอกจากนี้ยังช่วยลดการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียลีเจียนเนลล่า (Legionella) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ
 • ดิเลกะ อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าจากอินฟราเรดและอิเล็กตรอนสำหรับน้ำ โดยเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่ได้รับการพัฒนามากว่า 25 ปี
 • ดิเลกะ ช่วยลดการก่อตัวของหินปูนในผนังท่อหรือในเครื่องจักร
 • ดิเลกะ เป็นกุญแจสำคัญในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ดิเลกะ สำหรับสวน ไร่ นา จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ, ปุ๋ย, และผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างน้อย 20 %
 • ดิเลกะ ช่วยเพิ่มปัจจัยการขยายพันธุ์ผลผลิตอย่างเป็นธรรมชาติ

สรุปเทคโนโลยีดิเลกะ

วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีดิเลกะ คือการเปลี่ยนน้ำนิ่งธรรมดาให้กลายเป็นน้ำที่มีชีวิต มีพลังงาน โดยที่ได้รับการฟื้นฟูคุณสมบัติทางกายภาพทั้งหมดของน้ำนั้นกลับมา ได้แก่ มีความตึงผิวต่ำลง เพิ่มพลังการละลาย เพิ่มพลังต่อต้านการก่อสนิม เพิ่มการดูดซึมให้มากขึ้น (ทั้งในมนุษย์ พืช สัตว์) กระตุ้นหรือขัดขวางแบคทีเรียบางชนิด

เครื่องดิเลกะ (หรือท่อทามูระ ตามชื่อของผู้คิดค้น) เป็นท่อที่ประกอบด้วยโลหะ 2 ส่วนที่หุ้มปกป้องอุปกรณ์ภายในที่เป็นเซรามิก น้ำที่ไหลผ่านชุดเซรามิกจะหมุนวนหลายครั้งและในขณะเดียวกันจะได้รับรังสีอินฟราเรดซึ่งผลิตจากชุดเซรามิก

กระบวนการเหล่านี้จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าในน้ำมากกว่าปกติ 4 ถึง 5 เท่า อุปกรณ์ดิเลกะนี้ไม่ได้รับพลังอื่นใดเลยนอกเหนือจากรังสีจักรวาลที่ข้ามผ่าน โดยที่มีการต่อสายดินซึ่งทำให้เกิดการสร้างสนามแม่เหล็กที่เสถียร ส่งผลให้ดิเลกะทำงานคล้ายกับเครื่องควบแน่น โดยที่ประจุไฟฟ้าบวกจะถูกส่งออกและน้ำจะถูกอัดประจุอิเล็คตรอนลงไปจนเป็นลบ

ดังนั้นน้ำที่ผ่านมาจากกระบอกไดเลกก้าจะมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์บนภูเขา โดยที่หลักการที่ถูกนำมาใช้ก็คือ 1) น้ำผ่านกลไกการทำให้ไหลเวียนหมุนวน 2) น้ำถูกอัดความอุดมสมบูรณ์เข้าไปโดยคลื่นอินฟราเรดหลายความยาวคลื่น และ 3) การที่เครื่องถูกต่อไว้กับสายดิน จึงทำให้ประจุอิเล็กตรอนในน้ำมีจำนวนค่อย ๆ มากขึ้น

น้ำที่มีใช้ในบ้านเรือน, เกษตรกรรม, หรือบริษัทนั้นมาจากแหล่งต่าง ๆ กัน อาจจะมาโดยตรงจากน้ำผิวดินซึ่งถือว่าเป็น 80% ของน้ำที่ใช้ในบริเวณเรือกสวนไร่นา หรืออาจมาจากโรงบำบัดน้ำซึ่งทำให้ค่าคุณภาพน้ำทั้งด้านชีวภาพและทางเคมีสะอาดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

โดยปกติน้ำที่อยู่ในท่อหรือในถังเก็บจะนิ่งหรือไหลแบบเอื่อยๆ ซึ่งเอื้อต่อการเกิดสนิมหรือแผ่นฟิล์มชีวภาพเคลือบผนังท่อได้ ผลที่ตามมาก็คือการเน่าเปื่อยผุพังของวัตถุภายในท่อ ดังนั้นเดเลก้าจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้พลังงานกลับคืนแก่น้ำและทำให้น้ำมีการเคลื่อนไหว

ดิเลกะ เป็นท่อที่มีความยาวแตกต่างไปขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ผ่านเข้าไปบำบัด เมื่อน้ำผ่านเข้าไป จะไหลวนอยู่ภายในท่อหลายรอบ โดยเริ่มไหลแบบราบเรียบสม่ำเสมอจนกระทั่งไหลแบบหมุนวน ในขณะเดียวกันก็จะรับเอาคลื่นอินฟาเรดที่ถูกผลิตโดยวัสดุเซรามิกชนิดพิเศษที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง ผลที่ตามมาหลังจากที่น้ำมีการหมุนวนร่วมกับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือน้ำจะปั่นอย่างุรนแรงและมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าโดยปกติแล้ว โมเลกุลน้ำเพียงโมเลกุลเดียวเท่านั้นที่จะทำปฏิกิริยาและแตกตัวเป็นไอออน (H2O กลายเป็นประจุบวก H+ 1 ตัวและประจุลบ OH- 1 ตัว) จากโมเลกุลน้ำ 10 ล้านตัวที่ยังคงสภาพเป็นกลางอยู่ หลังจากทำการทดลองกับดิเลกะ จำนวนประจุไฟฟ้าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า น้ำผ่านกลไกการทำให้ไหลเวียนหมุนวนและถูกอัดความอุดมสมบูรณ์เข้าไปโดยคลื่นอินฟราเรดหลายความยาวคลื่น (4 – 14 ไมครอน โดยรังสีอินฟราเรดนี้เป็นชนิดเดียวกับที่โลกปลดปล่อยออกมา) แล้วก็ผ่านกระบวนการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า จนกลายสภาพเป็นน้ำที่มีความสามารถในการละลายสูง อย่างที่พบเห็นตัวอย่างได้จากการทำไร่หลายแห่ง

เมื่อน้ำนิ่งกลายเป็นน้ำไหล ก็จะส่งผ่านสิ่งต่างๆ ที่ถูกพัดไหลมา และสร้างสัมพันธ์กับวัตถุที่น้ำไหลผ่านได้ดียิ่งขึ้น น้ำจากภูเขานั้นจะถูกกวนจากสภาพการเคลื่อนไหวของแม่น้ำ ละได้รับคลื่นจากพระอาทิตย์และแก่งหินที่มันไหลผ่าน ผลก็คือน้ำที่มีประจุไอออนและพลังงานแสงที่ละลายอยู่ภายใน เมื่อดื่มจากแหล่งกำเนิดก็จะพบว่ามันอุดมไปด้วยอิเล็กตรอน

เครื่องดิเลกะยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกข้อหนึ่งก็คือ อุปกรณ์นี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า แต่ถูกเชื่อมต่อลงดินด้วยสายไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างน้ำข้างในกับอุปกรณ์โลหะข้างนอก วัดได้ประมาณ 100 mV (ดิเลกะรุ่น 1613) ถึง 2000 mV (ดิเลกะรุ่น 8065) ดังนั้น ดิเลกะจะทำหน้าที่เป็นคอนเดนเซอร์ และจะปล่อยไอออนบวกลงไปที่พื้นดิน และเนื่องมาจากแรงตึงผิวขนาดเล็กที่กระตุ้นวัสดุเซรามิกภายในอุปกรณ์ให้ผลิตรังสีอินฟราเรดและอิเล็กตรอนมากขึ้น จึงทำให้น้ำที่ผ่านออกจากเครื่องดิเลกะมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำจากแหล่งต้นน้ำ

ดังนั้น ดิเลกะจะทำหน้าที่เป็นคอนเดนเซอร์ และจะปล่อยส่วนของอิออนบวกลงไปที่พื้น จากความเครียดตึงขนาดจิ๋ว เซรามิคภายในอุปกรณ์จะถูกกระตุ้น และผลิตอินฟราเรดมากกว่า และยังผลิตอิเล็กตรอนมากกว่าด้วยดังนั้นน้ำดิเลกะที่อุดมด้วยอีเล็กตรอนจะยังคงคุณสมบัติที่ถูกลดลงไปเช่นเดียวกับน้ำที่ดื่มจากแหล่ง ดังนั้น น้ำดิเลกะก็เหมือนน้ำจากภูเขาส่งตรงถึงบ้านหรืออุตสาหกรรมหรือไร่สวน

โดยสรุป น้ำดิเลกะมีคุณสมบัติเหมือนน้ำที่มาจากภูเขาส่งตรงมายังบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน คุณสมบัติของน้ำจากดิเลกะจะเหมือนกับน้ำที่มีพลังงานตามธรรมชาติทุกประการ

1. คุณสมบัติการต่อต้านสนิม เนื่องจากอุดมไปด้วยอิเล็กตรอน จึงปกป้องท่อและเครื่องยนต์กลไกที่มันไหลผ่านไม่ให้เกิดการเกาะตัวของสนิม
2. ความตึงเครียดที่ผิวหน้าลดลง ทำให้ใช้ปริมาณผงซักฟอกและสบู่น้อยลงในการทำความสะอาด (พื้นวัตถุต่าง ๆ, รถ, คน)
3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพ (คลัสเตอร์และคอลลอยด์) ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปร่างผลึกแคลเซียม ทำให้เกาะติดกับผนังท่อและเครื่องจักรน้อยกว่า
4. น้ำดิเลกะร้อนเร็วกว่า ทำให้ประหยัดต้นทุนและเวลาในการหุงต้มและบำรุงรักษาระบบได้อย่างน้อย 20%
5. พืชผักสามารถดูดซึมน้ำได้ดีกว่าปรกติ ทำให้ช่วยในเรื่องของการดูดซึมปุ๋ย นอกจากนี้ ยังเหมาะกับผู้ที่ดื่มเข้าไป จะถูกซึมซับเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างดี
6. เป็นตัวกลางที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรียตัวร้ายเจริญเติบโต เช่นลีเจียนเนลล่าหรือโคลอน บาซิลลัส ในทางกลับกัน น้ำที่อุดมด้วยอินฟราเรดนี้ จะช่วยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อลำไส้ของผู้ดื่ม นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อรากของพืช อุตสาหกรรมอาหาร และการปกป้องสภาพแวดล้อม
7. น้ำดิเลกะมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพคนและสัตว์ เนื่องจากอย่างแรกคือคุณสมบัติในการละลายและดูดซึมสารอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และอีกอย่างคือความสามารถที่จะขับเคลื่อนของเสียในร่างกายเพื่อการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีดังนั้น ดิเลกะจะเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำ (ความตึงผิว การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ความชื้น การซึมซับ โครงสร้างสารละลายในของเหลว เป็นต้น) โดยไม่กระทบต่อองค์ประกอบทางแร่ธาตุหรือสมดุลกรด-ด่างของน้ำ จากที่กล่าวมาข้างต้นก็เพียงพอแล้วที่แสดงให้เห็นว่า น้ำที่ผ่านอุปกรณ์ดิเลกะจะมีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ และชีวภาพที่พิเศษ และมีประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและการค้าที่เกี่ยวข้องน้ำ (อุตสาหกรรม บริการ คนโดยทั่วไปดื่มน้ำอย่างน้อย 1.5 ลิตร ควรจะเปลี่ยนมาดื่มน้ำที่มีพลังงานมากกว่าน้ำธรรมดา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำดิเลกะ แร่ธาตุ และความสะอาดปราศจากแบคทีเรีย

การทดสอบเครื่องดิเลกะ

อนุภาคขนาดเล็กมากๆ (ระดับนาโนเมตร) ปล่อยรังสีอินฟราเรดช่วงยาวสังเกตเห็นได้ในห้องปฏิบัติการผ่านความยาวคลื่นสเปกตรัมระหว่าง 4 และ 14 ไมครอน ซึ่งคล้ายคลึงกับอินฟราเรดที่โลกปลดปล่อยตามธรรมชาติ เมื่อติดตั้งดิเลกะเข้าสู่ระบบและปล่อยให้น้ำไหลผ่าน ดิเลกะจะทำหน้าที่เป็นคอนเดนเซอร์ที่ทำงานผ่านทางสายดินซึ่งเป็นเส้นทางส่งผ่านประจุบวกออกไป ค่าความต่างศักดิ์ระหว่างพื้นดินกับอุปกรณ์สามารถวัดได้ด้วยเครื่องโวลต์มิเตอร์ มีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์ (ค่าอยู่ระหว่าง 100-2000 มิลลิโวลต์ขึ้นอยู่กับรุ่น) นอกจากนี้ ค่าความต่างศักดิ์ที่สูงขึ้นก็เนื่องมาจากจำนวนเซรามิคที่ถูกติดตั้งไว้มากขึ้นนั่นเอง

เซรามิคที่ใช้ในเดเลก้าเป็นสารประกอบเฉพาะที่เป็นการรวมตัวของแร่ 26 ชนิด กับพืช 12 ชนิด ที่ถูกลดรูปลงจนมีขนาดเล็กเป็นอนุภาคนาโน ยิ่งขนาดของอนุภาคที่ได้เล็กมากเท่าใด ประสิทธิภาพในการปลดปล่อยรังสีก็จะยิ่งมากขึ้นตามนั้น อิเล็กตรอนและรังสีอินฟาเรดที่ถูกปล่อยออกมาจะถูกดูดซึมโดยน้ำ โดยที่ไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างเซรามิคกับน้ำ หลังจากนั้น พลังงานที่ถูกเก็บกักไว้ในน้ำก็จะถูกส่งต่อไปบำบัดสิ่งที่น้ำไหลผ่าน เช่น ชั้นฟิล์มอินทรีย์ชีวภาพ, แบคทีเรีย เป็นต้น

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิเลกะเริ่มมาจากแนวคิดต้นฉบับที่ได้รับการทดสอบในตลาดญี่ปุ่นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอนุภาคเซรามิคระดับนาโนกับสถาปัตยกรรมภายในของอุปกรณ์ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามสิทธิบัตรนานาชาติกว่า 10 ฉบับ นายคิคูโอะ ทามูระ สถาปนิกตั้งแต่ยุคบุกเบิกดิเลกะ มีส่วนร่วมในความสำเร็จของซุปเปอรคามิโอกะ คันเดะ ซึ่งทำให้ศาสตราจารย์โคชิบะ (รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 2002) สามารถระบุและพิสูจน์การมีอยู่จริงของอนุภาคที่ไม่มีมวลและประจุไฟฟ้าที่เรียกว่านิวทริโน (neutrinos) โดยในการทดลองได้ติดตั้งอุปกรณ์ลงไปในอ่างเก็บน้ำใต้ดินที่มีน้ำบริสุทธิ์สูงและพบว่าเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับนิวทริโน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำที่มีระดับความบริสุทธิ์และพลังงานสูงมากสามารถสื่อสารให้เรารู้ได้ถึงการมีอยู่ของอนุภาคนิวทริโนนำ จากนั้นอุปกรณ์ดิเลกะก็ได้ผลิตขึ้นโดยความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทโทเร (TORAY group เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟเบอร์สังเคราะห์ชั้นนำของโลก) และกลุ่มบริษัทไอแน็กซ์ (INAX group) ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

Hydro-S3DP

Overview

Hydro-S3DP is a secured IoT solution that allows in situ detection of Legionella proliferation and direct disinfection actuators for bacterial treatment in air conditioning systems.

It combines state-of-the-art sensors including in-house sensors, Big Data analysis through Machine Learning Algorithms and state-of-the-art water disinfection systems to enable Fast sensing and activation of system against Legionella contamination in cooling systems in Hospitals and Hotels.

In addition, Hydro-S3DP will allow reducing by 30-60% the biocide consumption and by up to 88% the energy required for the cooling tower system circulation with hard water condition (saving reaching up to 70 000€/year), therefore reducing by up to 30% the cooling tower maintenance cost, as well as increasing their life span from 5-8 to 25 years.

Additionally, Legionella & other bacteria preventions may cost around 44k€ and 1M€ in hotel and hospital respectively without taking in consideration outbreak still be occurring, enhancing a large cost of 1.2M€ up to 245M€ in the case of the Illinois Veterans Home in Quincy (IVHQ) that has been destructed and has been planned to be rebuilt as final remedy to fight against legionella outbreak as announced in 2018. More than an economical solution for cooling systems, Sens Solutions offers a global solution to prevent any Legionella outbreak.


Water Sensors

It is a set of physical and electrochemical sensors for biofilm, chlorine, temperature, pH, conductivity including innovative state-of-the-art sensors

 • Legionella’s sensor: It is an optical sensor that has been developed for the detection and quantification of Legionella. A new electrochemical sensor is being developed for detection that will allow for the same results at a significantly lower price per sensor. This new electrochemical sensor is the result of the improvement of a previous sensor, to which the analysis procedure is modified to allow the detection of Legionella. DNA detection. LOD 1.5 x 103 CFU.
 • Biofilm Sensor. It is an optical sensor that detects and quantify bacterias in water (No identify what kind of bacterias there are). The monitoring is online and in real time.


Actuators (Water Treatment)

The treatment base of Hydro-S3DP is a non-harmful derivative of chlorine, as an alternative to the use of high temperatures and hyperchlorations.

To optimize the water treatment Hydro-S3DP solution includes the use of two complementary systems, this being an important innovation in water treatment: 1) an infrared and electron generator device (WATER SOFTENER - DILEKA) and 2) an electrochemical water activation system (ECAS).

The water treatment will receive the instructions from the sensor or from the servers to activate the treatment in the proper measure.


Sens Solutions’ Remote Monitoring System

Internet distributed computing system that receives the data, interprets and acts. It is a monitoring service secure, flexible and modular, which allows you to collect data from any system (computer, sensors analog systems, etc) and send them to Sens Solutions servers. Once it receives the data, analyze and deal in real time and it can trigger multiple actions: for example if they exceed thresholds to trigger alarms mobile (push), apply analyzes and store the database for a subsequent treatment.

Users has access a control panel (dashboard), fully configurable, which defines what data you want to see and how you want to see.

It has different systems to communicate alarms: email, push notifications, SMS and voice calls.


In the next phase, it will have a machine learning system that will be able to learn from the historical data and make forecasts.


Sens Platform Solutions (PSENS)

It's an integrated data capture platform. Its main characteristics are:
 • Universal connectivity: you can connect virtually any device, from a computer system to an analog sensor "one-wire" or dry contacts.
 • Flexibility: each node is autonomous, but can be backup to another node or gateway for a set of nodes physically close in order to optimize and communication.
 • Low consumption. The consumption depends on the connected devices, but with few sensors, the system consumes up to 15W.
 • Energy independence: The low power needed allows us to offer alternative power systems, from photovoltaic systems to Pico turbines (very interesting, because in technical rooms the sun does not shine).
 • Redundant communications: standard communications systems are Ethernet, WiFi and 3G / 4G, but we can also use satellite links and Packet Radio.
 • Fault tolerant: PSens is designed to accept communications problems of power cuts. Never loses data.
 • Security: All data transfers are encrypted (TLS 3). The system is designed to avoid intrusion and rogue manipulations. Remote access is always over encrypted tunnels.
 • Collaborative System. Respecting property and sensitivity of the data collected, the system is able to use remote data (other PSens units or data from Internet) to take decisions.